Εργο

Οδοντιατρική καρέκλα

Οδοντιατρική καρέκλα 2022 Sudan ABC University 200sets

Οδοντιατρική καρέκλα 2021 Υεμένη ABC University 32 σετ

Οδοντιατρική καρέκλα 2019 Ιράκ πανεπιστήμιο ABC 75 σετ

Οδοντιατρική καρέκλα 2019 Ecuador 45 σετ

Οδοντιατρική καρέκλα 2018 Ιράκ XXX πανεπιστήμιο 48 σετ

Οδοντιατρικός προσομοιωτής

Οδοντιατρικός προσομοιωτής 2019 Ιράκ ABC University

Φορητή ακτινογραφία

Φορητά σετ X-ray2020 XXX 100

Μικροσκόπιο III

Μικροσκόπιο III 2020 XXX 30 σετ